Filosofische kring in de Willem de Zwijgerkerk

Onze kring mag zich, na 27 jaar,  nog steeds in een warme belangstelling verheugen.  In het  nieuwe seizoen  willen we ons buigen over een auteur, die geschreven heeft over vier  klassieke denkers ,die ons  geen geschriften hebben nagelaten.  Het  gaat om  de  Duitse  existentiefilosoof  Karl Jaspers (1883-1969).

 

Karl Jaspers,  Socrates – Boeddha – Confucius – Jezus. De maatgevende mensen (vert. J.Sperna Weiland) Utrecht: Bijleveld 2015. ISBN9789061317111, 19,50 euro.

 

Interesse in Jaspers is gaandeweg enigszins schuil gegaan achter de overweldigende belangstelling voor zijn  verwante collega Martin Heidegger. Enige tijd geleden echter hebben opmerkelijke inzichten van zijn hand opnieuw aandacht gekregen ( de Britse  godsdiensthistorica Karin Armstrong maakte er ruim gebruik van). Jaspers wees erop dat de  periode 800 – 200 v. Chr. van beslissende betekenis is geweest voor de geestelijke ontwikkeling van de mensheid. Het gaat dan om de zogeheten  “Achsenzeit”(Spiltijd), die hij beschrijft in zijn boek Vom Ursprung und Ziel der Geschichte’ uit 1949. Hij betoogde dat in deze tijd de kiemen van onze huidige  opvattingen over mens en wereld moeten worden gevonden. Hij wees bovendien op het treffende verschijnsel dat er sprake was van sterk gelijkende ideeën, ontstaan in geheel verschillend  cultuurkringen, maatschappijvormen en  locaties zonder contact met elkaar. Een drietal van de genoemde denkers is in elk geval voor deze spiltijd kenmerkend geweest.

Jaspers  heeft over ieder van hen geschreven en voegde de gestalte van Jezus hieraan toe. Deze vier denkers beschouwde hij als de voor ons ‘maatgevende mensen’. De bundeling is destijds in het Nederlands vertaald en onlangs herdrukt.

 

Data:            Elke 4e  maandag van de maand – 26/9,  24/10,  28/11 (2016)
                         23/1,  27/2,  27/3,  24/4,  29/5 (2017)

Aanvang:    15.30 uur (precies)  tot plm  17.30 uur).

Plaats:          benedenzaal Willem de Zwijgerkerk, ingang Olympiakade 8,

                         Telefoonnummer: 020 662 27 00
                         Betaald parkeren

Bijdrage:      S.v.p. €47,50 overmaken op NL60 INGB 0000 488111, t.n.v. B.Koch te Amsterdam,
                         o.v.v. Filosofische Kring 2016/2017

Info en opgave:  mw Hilde Dovermann-Krüse, tel. 020 679 65 64 / 06 412 1 950
                                 of mw Beatrix Koch, tel. 020 679 10 01 of  telefoonbeantwoorder.

Welkom op zondag

U bent welkom bij onze diensten, klik hier

Dopen,trouwen,rouwen

Neem contact op met onze wijkpredikant ds. N. G. Scholten, 020 6641277

Willem de Zwijgerkerk

Olympiaweg 14, Amsterdam 1076 VX, Tel. 020 662 27 00, info@willemdezwijgerkerk.nl