Gesprekskring over Prediker

Prediker is een heerlijk boek, vol wijsheid, relativering, humor en ernst. En niet al te gelovig of theologisch. Daarom is het ook een heel toegankelijk boek en tegelijkertijd een boek dat voor een breed spectrum van uitleg en toepassing vatbaar is - gelukkig! Een aantal avonden gaan we dit boek lezen.

Met Margriet van den Bosch, Willlemien Schenkeveld en ds. Niek Scholten. Bij de laatste kunt u zich opgeven (020 6641277).

Data in overleg, waarschijnlijk op dinsdagavonden, vanaf het najaar. 

Welkom op zondag

U bent welkom bij onze diensten, klik hier

Dopen,trouwen,rouwen

Neem contact op met onze wijkpredikant ds. N. G. Scholten, 020 6641277

Willem de Zwijgerkerk

Olympiaweg 14, Amsterdam 1076 VX, Tel. 020 662 27 00, info@willemdezwijgerkerk.nl