Kinderverteldienst tijdens de kerkdienst

In elke dienst is er aandacht voor de kinderen, meestal een vrolijk kinderverhaal.

Hierna gaan de kinderen naar een ruimte achter in de kerk waar hun een verhaal uit de bijbel wordt verteld, dat aansluit bij de schriftlezing van die zondag. Ook wordt er gezorgd voor een creatieve verwerking. Na de voorbeden komen de kinderen weer terug in de kerk. De begeleiders van deze kinderverteldienst volgen soms de methode ‘Kind op zondag’ of er wordt iets voorbereid, dat aansluit op het thema van de dienst. Daarnaast worden vooral de elementaire Bijbelverhalen aan de kinderen verteld.
Informatie: Geert Mol 675 57 12

Een paar kinderverhalen:

30 oktober 2016 kinderverhaal

6 maart 2016 kinderverhaal

22 november 2015 kinderverhaal

1 november 2015 kinderverhaal

18 oktober 2015 kinderverhaal

20 september 2015 kinderverhaal

9 augustus 2015 kinderverhaal

2 maart kinderverhaal

16 maart kinderverhaal

18 mei 2014, kinderverhaal

24 augustus 2014, kinderverhaal

Welkom op zondag

U bent welkom bij onze diensten, klik hier

Dopen,trouwen,rouwen

Neem contact op met onze wijkpredikant ds. N. G. Scholten, 020 6641277

Willem de Zwijgerkerk

Olympiaweg 14, Amsterdam 1076 VX, Tel. 020 662 27 00, info@willemdezwijgerkerk.nl