Activiteit

Morgengebed


Evenementgegevens

Eerstvolgende keer: 14/07/2024 10:00
Laatste keer: 08/12/2024 10:00

  • Toekomstige data:

Een sobere dienst zonder preek, door een gemeentelid.
We zingen enkele liederen, lezen een bijbelgedeelte en maken veel ruimte om te bidden.  Door zelf woorden te geven aan wat er in ons leeft, met een vertrouwd gebed Onze Vader, door stil te zijn, lichtjes aan te steken.
Na het morgengebed is er gelegenheid voor ontmoeting met koffie en thee.