Kerkdiensten

Elke zondag is er een samenzijn om 10.00u in de sfeervolle kerkzaal van de Willem de Zwijgerkerk. Twee keer in de maand is er een kerkdienst met voorganger, één keer in de maand is een morgengebedsdienst en één keer per maand een dienst, verzorgd door Leerhuis voor Tenach en Evangelie.

Introductie

De Willem de Zwijgerkerk in Amsterdam Zuid is een PKN Gemeente (Protestantse Kerk Nederland) en daarmee onderdeel van de Protestantse Kerk Amsterdam.  Wij vormen een geïnspireerde groep mensen in Amsterdam Zuid, aan weerszijden van de as Concertgebouw – Olympisch Stadion. Op zondag en door de week zijn we op vele manieren vanuit ons geloof actief in de kerk en in de buurt.

Wij geloven dat de bronnen van het christelijk geloof, zoals de Bijbel en andere geloofsverhalen, ook mensen van deze tijd kunnen inspireren. Zonder voorwaarden vooraf, iedereen is van waarde. Voor levens- en zinvragen is de Bijbel een open boek. Samen erin lezen en eruit leven geeft zin en kleur aan ons leven. Jouw eigen verhaal krijgt ruimte. Mensen krijgen weer lucht. Onze levensweg gaan we niet alleen.

Geloven is: leven met vertrouwen. Vertrouwen in de toekomst, dat het goed zal komen. Vertrouwen in andere mensen, dat we niet zonder elkaar – wie dan ook – kunnen. Vertrouwen dat vertrouwen zin heeft. Zo zoeken we woorden en antwoorden. In geloven en samen leven en doen.

 

Dopen, trouwen of rouwen? Neem contact op met beheer@willemdezwijgerkerk.nl of met de pastorale commissie.

Zomerdiensten:

21 juli:  met ds. Kees Zwart in de Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36
28 juli: in de Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36 (voorganger nog niet bekend)
4 augustus: met ds. Klaas Holwerda in de Willem de Zwijgerkerk
11 augustus: met pastor Nelly Versteeg in de Willem de Zwijgerkerk
18 augustus: met ds. Dorien Keus in de Oranjekerk, Tweede Van der Helststraat 1-3
25 augustus: met ds. Wielie Elhorst in de Oranjekerk, Tweede Van der Helststraat 1-3
 

Morgengebed:

Een sobere dienst zonder preek, door een gemeentelid.
We zingen enkele liederen, lezen een bijbelgedeelte en maken veel ruimte om te bidden.  Door zelf woorden te geven aan wat er in ons leeft, met een vertrouwd gebed Onze Vader, door stil te zijn, lichtjes aan te steken.
Na het morgengebed is er gelegenheid voor ontmoeting met koffie en thee.
 

De volgende kerkdiensten zijn:

 • Zomerdienst op 28-07-2024 - 10:30uur
  gezamenlijke dienst van de Oranjekerk, de Thomaskerk en Willem de Zwijgerkerk
 • Zomerdienst op 04-08-2024 - 10:30uur
  gezamenlijke dienst van de Oranjekerk, de Thomaskerk en Willem de Zwijgerkerk
 • Morgengebed op 11-08-2024 - 10:00uur
 • Zomerdienst op 11-08-2024 - 10:30uur
  gezamenlijke dienst van de Oranjekerk, de Thomaskerk en Willem de Zwijgerkerk
 • Zomerdienst op 18-08-2024 - 10:30uur
  gezamenlijke dienst van de Oranjekerk, de Thomaskerk en Willem de Zwijgerkerk
 • Leerhuis Tenach en Evangelie op 25-08-2024 - 10:30uur
  Elke vierde zondag van de maand: dienst van Tenach & Evangelie. Toelichting: In de dienst veel aandacht voor wat er staat in de bijbelse geschriften. Wat is de boodschap en hoe kan die geactualiseerd worden naar onze tijd en omstandigheden? Na de dienst gelegenheid om vragen te stellen en door te praten over het gehoorde.
 • Zomerdienst op 25-08-2024 - 10:30uur
  gezamenlijke dienst van de Oranjekerk, de Thomaskerk en Willem de Zwijgerkerk
 • Morgengebed op 08-09-2024 - 10:00uur
 • Leerhuis Tenach en Evangelie op 22-09-2024 - 10:30uur
  Elke vierde zondag van de maand: dienst van Tenach & Evangelie. Toelichting: In de dienst veel aandacht voor wat er staat in de bijbelse geschriften. Wat is de boodschap en hoe kan die geactualiseerd worden naar onze tijd en omstandigheden? Na de dienst gelegenheid om vragen te stellen en door te praten over het gehoorde.
 • Morgengebed op 13-10-2024 - 10:00uur